Over Samenwonen-Samenleven

Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL) is een kleine sociale onderneming met een eigen werkwijze, Welzijn Nieuwe Stijl in de civil society. Civil society is de samenleving die burgers zélf maken, door verenigingen, vrijwilligerswerk en informele netwerken.

SW-SL richt zich op groepen helpers, rolmodellen, sleutelfiguren en voormannen of -vrouwen die kwetsbare burgers helpen. Burgers van verschillende leeftijden die te maken hebben met armoede, taal- en andere achterstanden, psychosociale problemen en gebrekkige arbeidsparticipatie.

Met relatief weinig middelen, maar met een effectieve manier van werken heeft de stichting informele welzijns- en zorgnetwerken ingericht. SW-SL is actief in buurten en wijken van vijf stadsdelen in Amsterdam: West, Nieuw-West, Zuidoost, Noord en (verkennend in) Oost. bod.