Stadsbrede programma´s

Samenwonen-Samenleven heeft een aantal stadsbrede programma's waarin de zelf- en samenredzaamheid van kwetsbare bewoners wordt versterkt of daaraan ondersteunend zijn:

  • Hulp in de Buurt: inloopspreekuren door opgeleide vrijwilligers/vertrouwenspersonen voor buurtbewoners

  • Armoedeprogramma: ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting

  • Odense Inloophuis voor licht dementerenden en hun familiezorgers

  • Kantlijn: de schrijfgroep van dak-en thuislozen in Amsterdam

  • OBIA: Ondersteuning Bewoners Initiatieven Amsterdam

Daarnaast wordt in verschillende stadsdelen een programma van ondersteuning voor vrijwillige vertrouwenspersonen aangeboden. Dat programma bestaat uit een Basiscursus Vertrouwenspersonen,  deskundigheidstrainingen en intervisie en coaching voor opgeleide vertrouwenspersonen/vrijwilligers.

Daarnaast kunnen vrijwilligers(organisaties) advies op maat krijgen over (het inrichten van) projecten en programma's van informele zorg en welzijn voor kwetsbare bewoners. Ook worden in de stadsdelen specifieke activiteiten en programma's georganise. Klik op een van de stadsdelen om te zien welke activiteiten SW-SL in het betreffende stadsdeel uitvoert.