Sadaqah initiatief

Het Sadaqah initiatief is een noodpakket van helpen en versterken
In Slotervaart leven steeds meer mensen in langdurige armoede. Steeds vaker moeten mensen een beroep doen op noodvoorzieningen. Binnen de Hulp in de Buurt Nieuw-West, de sociale helpdesk voor bewoners, krijgen we steeds vaker hulpvragen van gezinnen met inkomensproblemen die niet meer rond kunnen komen. Dat voelen mensen niet alleen in de portemonnee, maar beïnvloedt ook de fysieke en geestelijke gezondheid en de sociale veerkracht. En heeft in de meeste gevallen ook sociale uitsluiting tot gevolg.

Daarom heeft stichting Samenwonen-Samenleven het Sadaqah initiatief ingericht. Daarin wordt noodhulp gecombineerd met ondersteuning door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Op deze manier wordt de ergste nood gelenigd en tegelijkertijd gewerkt aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de weerbaarheid van bewoners in armoede.

Oktober 2016: Het Sadaqah Initiatief is:

Sadaqah heeft in de Islamitische traditie de betekenis van ‘liefdadigheid’
geven aan de kwetsbaren in de samenleving, ongeacht afkomst of religie. Sadaqah is dagelijkse praktijk binnen moslimgemeenschappen. Met het Sadaqah Initiatief wordt dit concept van omzien naar de behoeftige medemens nog meer handen en voeten gegeven. Sadaqah is er voor iedereen en is een initiatief van Amsterdammers voor Amsterdammers.

Het initiatief is een informele voorziening, wat betekent dat het wordt vormgegeven en uitgevoerd door vrijwilligers. Álle vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Zij hebben binnen het SW-SL programma ‘Samen Sterk tegen Armoede’ een training ontvangen waarin ze hebben geleerd hoe ze hun ervaring kunnen inzetten om anderen te ondersteunen. Het Sadaqah Initiatief en de vrijwilligers die binnen dit initiatief actief zijn worden ondersteund door professionals.

Hier kunt u een meer uitgebreide beschrijving van het project downoaden.

Meer informatie? Wilt u meer informatie over het Sadaqah initiatief of wilt u ook meehelpen? Neem dan contact op met Saloua Zouihel (ervaringswerker Samen Sterk tegen armoede en uitsluiting op telefoonnummer 06 83 979 254 of sadaqah@sw-sl.nl.