Ru Paré Community

Samenwonen-Samenleven is gevestigd in de Ru Paré Community aan de Chris Lebeaustraat 4 in Slotervaart. De Ru Paré Community wordt vormgegeven door een unieke verzameling van bewonersorganisaties, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, kunstenaars en startende ondernemers; door de gebruikers en huurders van het voormalig schoolgebouw in Amsterdam Nieuw-West.

In de Ru Paré Community wordt samengewerkt op basis van het principe van wederkerigheid. Dat principe gaat ervan uit dat als je ontvangt, je ook iets terug wilt geven. Dus niet alleen: wat heb je nodig? maar ook: wat heb je te bieden?  Op die manier leren we van elkaar, kunnen we gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en netwerken en houden we de prijzen voor huurders  laag. Op die manier wordt één plus één niet twee, maar drie.

De Ru Paré Community is een model dat is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat stichting Samenwonen-Samenleven in de toekomst minder afhankelijk wordt van externe financiering. Dat is gezien de bezuinigingen hard nodig; zorg en welzijn zal zichzelf in de toekomst meer en meer zelf moeten bedruipen. 

Voor meer informatie kijk op de website van de Ru Paré Community.