Publicaties

Publicaties die de afgelopen jaren zijn verschenen:

2016 

2015

 • Methodiekbeschrijving sociale hulpdesk Hulp in de Buurt (HiB). "Hulp in de Buurt, informele zorg en welzijn in de wijk", Samenwonen-Samenleven.
 • Jaarverslag 2014, "Een plus een is drie", Samenwonen-Samenleven.
 • Staat van baten en lasten over 2014. Toelichting: In 2011 is stichting Samenwonen-Samenleven als sociale onderneming van start gegaan. In het eerste jaar - 2012 -  bedroegen de baten 332.678 euro. Het jaar daarop, in 2013, namen de baten toe tot 628.209 euro. Ook in 2014 mogen we een groei constateren. In 2014 bedroegen de baten 752.550 euro. Werd 2012 nog afgesloten met een positief saldo van 46.000 euro, in 2013 was dat 15.700 euro en in het jaar 2014 bedroeg het positief saldo een kleine 6.000 euro.

  Voor 2015 is de ambitie om de inkomsten te spreiden en de afhankelijkheid van overheidssubsidies te verminderen. De verwachting is dat 2015 een geringe groei zal laten zien in de baten. De stichting heeft een geringe reserve. De ambitie is om deze in het lopende jaar 5% van de baten toe te laten vloeien naar de reserves.

  Verder verwijzen we u graag naar het sociaal verslag "Een plus een is drie" van de stichting over het jaar 2014 (zie hierboven)

2014

2013

2012

2011

 • Methodiekbeschrijving "Van klacht naar kracht". De methodiek kan ook worden gedownload.

2010

 • Allochtone informele zorgnetwerken 2010
 • Programma leergang Netwerk vertrouwenspersonen Nieuw-West/West, Zuidoost en Noord.
 • “Maak het verschil”, verslag van het onderzoek
 • Verslag van de conferentie “Maak het Verschil”.
 • Bijdrage aan “Buurten voor Vrede”, een uitgave van IKV‐Pax Christie over de bindingsladder.
 • Herdruk van “Doe het Zelf – fondsenwerven (pdf, 4 Mb)”. 2500 exemplaren, waarvan 1000 exemplaren voor regio Haaglanden.
 • “Stille kracht in wijken”, serie portretten van vrijwilligers in Amsterdam Noord, uitg DOVO-netwerk

2009

 • “Maak het verschil”. Verslag van het onderzoek naar ‘allochtone informele zorgnetwerken’ in vijf stadsdelen van Amsterdam – Osdorp, Slotervaart, Geuzenveld‐Slotermeer,Noord en Zuidoost.
 • Conferentiemap: “De Onmisbare Schakel” ten behoeve van de tweede conferentie, good practices samenwerking informeel‐regulier.
 • Verslag van de tweede conferentie De Onmisbare Schakel”, met aanbevelingen hoe de samenwerking tussen informeel en regulier verbeterd kan worden.
 • “Doe het zelf – fondsenwerven”. Een praktische handleiding voor vrijwilligersorganisaties.Oplage 1500 exemplaren, verspreiding 1500.
 • “Vrede om de hoek”, serie bijdragen van voorgangers in Bos en Lommer tijdens de vredesweek over hoe ‘vrede’ verstaan en gewaarborgd wordt in verschillende geloofsgemeenschappen.Oplage 350, verspreiding 350.
 • Jaarverslag Bos en Lommer interreligieus Beraad, oplage 750 exemplaren, verspreiding 500.
 • Programma “Netwerk vertrouwenspersonenNieuw West”.
 • Toolkit, in samenwerking met Ramadanfestival.

2008

 • Toolkit “De Bindingsladder”. Ten behoeve van het Ramadanfestival
 • Jaarverslag Ramadanfestival 2008.
 • Programma Netwerk VertrouwenspersonenNieuw-West.
 • Conferentiemap “De Onmisbare Schakel”, tweede conferentie met ‘good practices’ van samenwerking tussen informele zorgnetwerken en reguliere instellingen zorg & welzijn.
 • Verslag van de tweede conferentie ‘De Onmisbare Schakel’ met aanbevelingen om de afstemming en samenwerking tussen informeel en regulier te bevorderen.

2007

 • Conferentiemap “De Onmisbare Schakel”, ter voorbereiding van de conferentie met analyse van de knelpunten samenwerking
 • 'informele zorgnetwerken’ en reguliere organisaties zorg & welzijn. Oplage 250 exemplaren, verspreiding 150.
 • Verslag van de Conferentie “De Onmisbare Schakel”. Oplage 250, verspreiding 200 exemplaren.
 • Trainingsprogramma ‘Netwerk vertrouwenspersonen Nieuw West’, 12 bijeenkomsten.
 • “Geloven in elkaar”, journalistiek verslag van bewonersinitiatieven in Bos en Lommer die investeren in de leefbaarheid van het stadsdeel en “Omzien naar kwetsbare medebewoners”, oplage 1000 exemplaren, verspreid 750.

2006

 • “Voor binding en solidariteit”, journalistieke reportages over bewoners en hun initiatieven (organisaties) met als inzet het verbeteren van de leefbaarheid in het stadsdeel en “Omzien naar de kwetsbare medebewoner”. Oplage 1000 exemplaren, verspreiding 1000.
 • “Samen”, een journalistiek verslag van de Iftarestafette. Oplage 1000 exemplaren, verspreiding 1000.

2005

 • “Vrijwillig in Bos en Lommer”, serie portretten van actieve vrijwilligers, oplage 1000 exemplaren, verspreiding 1000.
 • “Jij en ik kunnen het verschil maken”, een journalistiek verslag van de bewonersbeweging in Bos en Lommer, oplage 1000 exemplaren, verspreiding 1000.