Ongewenst gedrag

Beleid Ongewenst Gedrag
Bij Samenwonen-Samenleven zetten we ons in voor mensen die in een kwetsbare situatie leven. Hoewel we daarbij kijken naar de kracht en het talent van mensen in plaats van hun probleem en tekort, houden we altijd oog voor hun kwetsbaarheid. Dat betekent dat we van vrijwilligers en medewerkers die zich inzetten ten gunste van (mede)bewoners in een kwetsbare situatie vragen om een aantal belangrijke regels en omgangsvormen in acht te houden. Vanuit die bescherming en veilige situatie gaan we samen op zoek naar manieren waarop we de eigen kracht van mensen kunnen versterken. Lees hier welke omgangs- en gedragsregels we in acht nemen binnen onze organisatie.

Vertrouwenspersonen
Al jaren leiden we buurtbewoners op tot vertrouwenspersoon. Zij zijn de ogen in de wijk en bieden een luisterend oor aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Uiteraard hebben we binnen de organisatie ook vertrouwenspersonen: Naima Toutouh en Raymond Brockotter. Bij hen kan ongewenst gedrag binnen de organisatie worden gemeld. Hier kunt u ons meldprotocol lezen.