OBIA

OBIA, ondersteuning Bewoners Initiatieven Amsterdam
Vanaf 2006 worden bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties actief ondersteund door SW-SL in projectontwikkeling en financiering. Dat gebeurt onder andere in de cursus “Van Idee naar Project” (VIP). Daarnaast heeft SW-SL onder de titel “Ondersteuning Bewoners Initiatieven Amsterdam” (OBIA) de mogelijkheid gecreerd om tijdelijk onderdak te vinden bij Samenwonen-Samenleven. SW-SL treedt daarbij op als (tijdelijk) penvoerder en fondsbeheerder en biedt ondersteuning in het realiseren van zelfstandigheid in organisatie, beheer, programmering en verwerving van financiën. OBIA is vooral bedoeld voor die (bewoners)initiatieven die willen professionaliseren en vormen van wijkondernemerschap willen realiseren.