BLiB/WIN

Van BLiB naar WIN
Het Bos en Lommer interreligieus Beraad (BLiB) is een samenwerkingsplatform van godshuizen en religieus gerelateerde organisaties. Dankzij het project Samenwonen-Samenleven van de Protestantse Diaconie Amsterdam is het BLiB in 2005 opgericht. In het BLiB participeren: Moskee Badr en Scholen, Hilal Basak, Jongerencentrum MGT, stichting Milli Görüs Mevlana moskee, Augustanakerk en de Parochie R.K. West.

Met het samenvoegen van Bos en Lommer, De Baarsjes, Westerpark en Oud West naar Stadsdeel West, verbreedt het BLiB zich naar een West Interreligieus Netwerk (WIN).

Het BLiB/WIN wil bruggen bouwen. Door haar activiteiten bevordert het BLiB/WIN duurzame contacten tussen bevolkingsgroepen met diverse culturele en religieuze achtergronden en creëert zij een platform waar actuele problemen kunnen worden besproken en gezamenlijk naar mogelijke oplossingen kan worden gezocht. Het geloof – ook al zijn het verschillende geloofsovertuigingen – als uitgangspunt voor maatschappelijke betrokkenheid en het streven naar goed ‘buurmanschap’ is voor het BLiB/WIN een belangrijke verbindende factor.
 

Het BLiB/WIN wordt ondersteund door de Stichting Samenwonen-Samenleven. 

Nieuwsbrieven
Maandelijks verstuurt het BLiB/WIN digitale nieuwsbrieven met een overzicht van de actuele activiteiten van gebedshuizen en aanverwante organisaties in Amsterdam West.De Nieuwsbrieven zijn hieronder te downloaden.

Nieuwsbrief 1,Nieuwsbrief 2, Nieuwsbrief 3, Nieuwsbrief 4, Special Menselijke Keten.

Armoede
Vanuit het BLiB/WIN worden enkele activiteiten t.b.v. armoedebestrijding ondersteund.

  • Ontwikkeling van de publicatie "Samen Rijk" in samenwerking met stichting IHSAN. "Samen Rijk" is een boekje waarin enkele islamitische basisideeën t.a.v. armoedebestrijding in alledaagse taal worden uitgelegd. Daarnaast bevat het boekje een aantal uitnodigende portretten van mensen die zich op grond van hun geloof inzetten voor de bestrijding van armoede. Een eerste exemplaar van dit boekje wordt op 14 december feestelijk gepresenteerd aan Rasit Bal, voorzitter van het CMO.
  • Netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de onderlingen samenwerking "Armoedebestrijding We doen het samen". Op 19 november, 31 maart en 23 mei vonden de eerste  netwerkbijeenkomsten plaats. Een verslag vind je hier.
  • Ontwikkeling van de cursus/training "Rijkdommen Delen". Een training voor sleutelfiguren binnen gebedshuizen over de realiteit van armoede in Amsterdam, de voorzieningen, religieuze ethiek en armoedebestrijding, de pastorale praktijk en het inrichten van eigen initiatieven.

Jongeren
Netwerkbijeenkomst voor jongeren in West (Bos en Lommer Interreligieus Beraad/WIN) en Nieuw West (in samenwerking met het Interreligieus Beraad Slotervaart en Laat het van Twee Kanten komen) op 10 november over 'lessen over vrede van Ambon'.