Deskundigheidstrainingen vertrouwenspersonen

Aan de trainingen kunnen die vrijwilligers (en professionals) deelnemen die hetzij de basiscursus hebben gevolgd of aantoonbaar een praktijk als vertrouwenspersoon hebben. De trainingen starten in oktober en eindigen eind juni het jaar daarop. Het trainingsprogramma is opgedeeld in modules. Er zijn er zeven. Iedere module bestaat uit drie tot vijf bijeenkomsten en worden mede begeleid door professionals die locaal werkzaam zijn. Daarbij is samenwerking met PuntP, Jellinek Mentrum, Informentaal, GGZ inGeest, Prezens, Leefkringhuis, SAVO (Samen vooruit), welzijnsinstellingen, instellingen schuldhulpverlening etc.

Vertrouwenspersonen kunnen het hele programma bijwonen of een keuze uit een of meerdere modules maken. Gelijk als de basiscursus wordt tijdens de trainingen veel gewerkt met praktijkvoorbeelden en rollenspelen. Bij iedere module ligt een accent op
(a) leren signaleren in een vroegtijdig stadium,
(b) de klacht leren omzetten in kracht,
(c) sociale kaart,
(d) kennis vergaren over specifieke voorzieningen en vormen van hulpverlening.

Verder is er de mogelijkheid voor een op maat ontwikkelde training, zoals bijvoorbeeld: het inrichten van informele welzijn&zorgnetwerken voor jongeren met een detentiegeschiedenis.
Of een andere voorbeeld: trainingen voor ondersteuners van overbelaste mantelzorgers die de zorg hebben over een of meerdere kinderen met een beperking.

 
Module 1. Inkomensproblemen en schulden
Deze module bestaat uit vier bijeenkomsten. Deelnemers leren vroegtijdig inkomensproblemen en schulden herkennen (signaleren) en het bespreekbaar te maken. Daarbij is er ruime aandacht om de ander met inkomensproblemen en schulden te steunen in zelfredzaamheid. Kennis over de sociale kaart en kennis over voorzieningen en professionele hulpverlening wordt aangereikt.
 
Module 2. Huiselijke vrede
Deze module bestaat uit vier bijeenkomsten. Daarbij ligt een belangrijk accent op de (eigen) ervaringen met vormen van huiselijk, seksueel en eer gerelateerd geweld. Maar ook in deze module, wat zijn de signalen die wijzen op verstoring van huiselijke vrede? Wat kan je rol zijn als vertrouwenspersoon in situaties waarin het slachtoffer wel een hulpbehoefte heeft maar geen hulpvraag. Wat zijn de voorzieningen en welke vormen van hulpverlening bestaan er.
 
Module 3. Psychische problemen
Deze module bestaat uit vijf bijeenkomsten. We behandelen somberheid, depressie, psychose en schizofrenie. Wat zijn de signalen, wat is normaal en wat is niet mormaal, wat is het verschil tussen somberheid en depressie? In deze module veel kennisoverdracht over psychische problemen. Daarbij krijgen de deelnemers inzicht in de sociale kaart en inzicht in het hulpaanbod. Deze module wordt afgesloten (zesde bijeenkomst) met een locatiebezoek van een GGZ instelling.
 
Module 4. Overmatig gebruik en verslaving
De verslavingsmodule bestaat uit drie bijeenkomsten. Na uitleg over wat verslaving is, wat verslavende middelen zijn en welke gebruiksstadia een verslaafde heeft doorlopen, oefenen we in rollenspelen. Bijzondere aandacht besteden we aan de gezins- en familieleden van een riskante en verslaafde gebruiker.
 
Module 5. Opvoeden (in twee culturen)
In drie bijeenkomsten bespreken we – aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte (praktijk)voorbeelden – wat de achtergronden zijn van opvoedingsproblemen en welke rol vertrouwenspersonen kunnen spelen in het tackelen van opvoedingsproblemen. Vertrouwenspersonen zijn veelal ook opvoeders (geweest) en veelal ervaringsdeskundig. Hoe zet je deze ervaringsdeskundigheid in?  Daarbij, opvoeden in een of meerdere culturen met soms botsende en elkaar uitsluitende normen en waarden, is een hele opgave. Wat brengen vertrouwenspersonen in het verlichten van deze opgave.
 
Module 6. Adolescenten
Drie bijeenkomsten. Pubers, jongeren in de pubertijd, jong volwassenen, adolescenten staan voor grote uitdagingen op weg naar volwassenheid en identiteitsontwikkeling. Soms gaat dat niet goed. Dan raakt een jongere het spoor bijster en verdwaald in een niemandsland, soms weet een jongere niet wat en wie hij is, waar hij vandaan komt en naar toegaat, soms raakt de jongere in deze kwetsbare periode psychisch belast. Veel aandacht aan de vraag wat is normaal gedrag onder jongeren in deze levensfase van grenzen verkennen en verleggen, en wat is zorgwekkend gedrag van jongeren. Uiteraard besteden we ook aandacht aan “opgroeien in twee culturen” en de specifieke uitdagingen die daarbij komen kijken. De module wordt afgesloten met een locatiebezoek (vierde bijeenkomst)
 
Module 7. Als klachten een bovennatuurlijke oorzaak hebben
Drie bijeenkomsten. Mede aan de hand van voorbeelden die de deelnemers van de trainingen zelf tegen komen aan bovennatuurlijke oorzaken wordt deze module ingericht. De aanjager van de module is de documentaire over een gebedsgenezer. Welke bovennatuurlijke oorzaken kunnen we onderscheiden, wat wijst op een bovennatuurlijke oorzaak van klachten en problemen, wat kun je er tegen doen, wat geloof je zelf, is professionele hulpverlening effectief als de ander ervaart dat de klacht een bovennatuurlijke oorzaak heeft?