Van Idee naar Project

Van Idee naar Project: cursus projectontwikkeling en fondsenwerving voor vrijwilligers- en zelforganisaties.
Vrijwilligersorganisaties staan vaak spagaat, zij hebben de beschikking over schaarse middelen en vaardigheden, maar moeten tegelijk topprestaties leveren, mede vanwege de hoge nood onder de doelgroep en/of achterban. SW-SL heeft de cursus “Van Idee naar Project” ontwikkeld waarin vrijwilligersorganisaties geleerd worden (a) de fondsenwerving te verbeteren en (b) duurzame en haalbare projecten (activiteiten) te ontwikkelen.
 

Dit onderdeel van het basisaanbod draait vanaf 2007 en is zeer succesvol. Tachtig procent van de tijdens de cursus ontwikkelde projecten wordt door vermogensfondsen ook daadwerkelijk gefinancierd.
Voor de cursus is een speciale handleiding “Doe het zelf, fondsen werven” gemaakt. Deze is ook te bestellen voor niet-deelnemers aan de cursus.
De VIP cursus wordt per stadsdeel aangeboden. Er is maximaal ruimte voor tien deelnemers die tussen de cursusbijeenkomsten ook één-op-één begeleiding ontvangen. De cursus wordt gegeven in samenwerking met HAPO – Helpdesk Administratie en Procesmatige ondersteuning.
De VIP-cursus is een intensieve cursus projectontwikkeling en fondsenwerving. In zeven bijeenkomsten verspreid over ruim 2 maanden wordt o.a. aandacht besteed aan
  • Hoe werken fondsen en wat vinden zij belangrijk?
  • Hoe kom je in contact met fondsen en hoe dien je een aanvraag in?
  • Waar moet een aanvraag aan voldoen?
  • En: hoe kom je van een globaal idee tot een concreet, zinvol, haalbaar en te financieren project, activiteit en of programma?

De cursus wordt afgesloten met een presentatie van de ontwikkelde projecten aan een afvaardiging van fondsen. Dan kunnen de eerste contacten gelegd worden met potentieel geïnteresseerde subsidiënten. De fondsen die hieraan medewerking verlenen zijn onder andere het Skanfonds, RC Maagdenhuis, Hulp na Onderzoek, Haella stichting, Projecten in Nederland, RCOAK, Ouderenfonds Sluijterman van Loo, Vereniging Weldadigheid van onze Allerheiligsten Verlosser, Oranjefonds, Fundatie Van de Santheuvel Sobbe.