Coaching en intervisie

Intervisie is groepsgewijze praktijkondersteuning voor ervaren vertrouwenspersonen en vrijwilligersorganisaties. Tijdens de intervisie krijgen de vertrouwenspersonen extra praktijkbegeleiding.

  • Hoe hanteren zij hun nieuw verworven vaardigheden?
  • Wat vinden ze moeilijk en waarover struikelen de vrijwilligers in hun rol van vertrouwenspersoon?
  • Hoe ga je met je eigen grenzen om?
  • Ben je de redder in nood of ga je op zoek naar de eigen kracht en het oplossend vermogen van de ander?
  • Ook contact met en toeleiding naar reguliere hulpverlening kan onderdeel van de intervisie vormen: bij wie kan ik terecht voor informatie of advies over dit en dit onderwerp?
  • Hoe en naar wie kan ik mijn cliënt toeleiden voor professionele hulp?
Intervisie kan op verzoek ook één op één plaatsvinden.
 
Coaching is een- op- een ondersteuning. Individuele vertrouwenspersonen kunnen – op afspraak – een coachingsgesprek aanvragen met een van de medewerkers van SW-SL. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen op afspraak coaching ontvangen daar waar het gaat om het informele welzijn en zorg.