Nieuw West


Samenwonen-Samenleven in Amsterdam Nieuw West

De Buurtzaak

Samen met Nisa for Nisa beheert Samenwonen-Samenleven het Huis van de Wijk in Slotervaart Noord, ook wel bekend als De Buurtzaak. Het Huis van de Wijk/De Buurtzaak is gevestigd in het voormalig schoolgebouw de Ru Paré aan de Chris Lebeaustraat 4. Het is een huis van, voor en door bewoners: actieve bewoners en bewonersorganisaties krijgen de ruimte om activiteiten te ontplooien en worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het Huis van de Wijk. De Buurtzaak is een plek waar bewoners hulp krijgen en gezelligheid vinden; waar ze zelf hun diensten aanbieden en ondersteund worden om verder te groeien en in hun kracht te gaan staan. Ook instellingen en stadsdeelmedewerkers krijgen de ruimte om in het Huis van de Wijk hun diensten aan te bieden. Neem voor meer informatie (activiteiten, gebruiken/huren van ruimte etc.) contact op met Fatima Boukadid (f.boukadid@sw-sl.nl).

 

Hulp en Informatie Dienst: laagdrempelig inloopspreekuur

Een belangrijk onderdeel van de Buurtzaak is de Hulp en Informatie Dienst (HID) ingericht. De HID is een wekelijks inloopspreekuur voor bewoners met vragen, klachten en/of problemen op het gebied van vrije tijd, arbeid en inkomen, wonen, financien en administratie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, opvoeding etc. De spreekuren worden gedraaid wordt door stagiairs en vertrouwenspersonen die door SW-SL zijn opgeleid. Ook de HID is gevestigd in de Ru Paré. De inloopspreekuren zijn elke week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 - 12.00. Klik hier voor meer informatie over de HID. Neem voor meer informatie over de HID contact op met Naima Toutouh (n.toutouh@sw-sl.nl of 06 839 72 489/020 223 51 93).

 

Basisaanbod: ondersteuning van vrijwilligers(organisaties)

Daarnaast voert SW-SL in Nieuw West het basisaanbod uit. Dat bestaat uit cursussen en trainingen, intervisie en coaching voor vrijwilligers, ondersteuning op het gebied van projectontwikkeling & fondsenwerving en ondersteuning op maat voor vrijwilligers- en bewonersorganisaties. Neem voor het actuele aanbod contact op met Marijke Verdonk (m.verdonk@sw-sl.nl of 06 102 83 276).

  

Samenwerking lokale organisaties

Samenwonen-Samenleven werkt in Nieuw-West samen met een groot aantal lokale organisaties. Die organisaties zijn ondersteund in het ontwikkelen van projecten en activiteiten ten behoeve van kwetsbare bewoners, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid.

 

Ook met reguliere instellingen op het gebied van welzijn en zorg heeft SW-SL in Nieuw West een traditie van afstemming, samenwerking en ondersteuning. Onder andere met GGZ inGeest, Cordaan, Impuls, Informentaal, Punt P, Sezo, Vrijwilligers Centrale, Mentrum-Jellinek.