West

Samenwonen-Samenleven in Amsterdam West
Samenwonen-Samenleven ondersteunt en versterkt in West de informele zorg (actieve bewoners die zich inzetten voor kwetsbare buurtbewoners), door het basisaanbod (Basiscursus Vertrouwenspersonen, Deskundigheidstraingen en Intervisie).

Daarnaast worden informele en reguliere netwerken van zorg en welzijn met elkaar verbonden en worden er vernieuwende activiteiten ontwikkeld ten behoeve van kwetsbare bewoners. 

Samenwonen-Samenleven biedt ook ondersteuning op het gebied van projectontwikkeling & fondsenwerving en ondersteuning op maat voor vrijwilligers- en bewonersorganisaties (VIP-cursus).

Coördinator in dit stadsdeel is Marijke Verdonk.

Video
Als u op de volgende linkt klikt, ziet u een korte video over de doelstelling, missie en werkwijze van Samenwonen-Samenleven: www.youtube.com/watch.  

Basisaanbod: ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) in Amsterdam West

- Basiscursus Vertrouwenspersonen, Deskundigheidstrainingen, coaching en intervisie voor vertrouwenspersonen.

- Advies en begeleiding in afstemmingen samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling (en netwerken).

- Advies en begeleiding tussen vrijwilligersorganisaties en reguliere instellingen zorg & welzijn.

- VIP-cursus, projectontwikkeling en fondsenwerving voor vrijwilligersorganisaties.

 

 

Makelpunt Vertrouwenspersonen
In West is een Makelpunt Vertrouwenspersonen ingericht.
Het Makelpunt Vertrouwenspersonen bestaat uit een ‘pool’ van getrainde vertrouwenspersonen (van diverse afkomst), beschikbaar voor koppeling aan kwetsbare buurtbewoners. die voor kortere of langere tijd een maatje uit de buurt nodig hebben, iemand die ze kunnen vertrouwen, een vertrouwenspersoon.

Het Makelpunt Vertrouwenspersonen verbindt de vraag van een bewoner met het juiste aanbod in de buurt; aansluitende diensten of vormen van hulp of ondersteuning, die zowel binnen de informele als professionele hulp en zorg plaats kan vinden. Hiervoor kan een bewoner voor kortere of langere tijd aan een vertrouwenspersoon gekoppeld worden.

De (hulp)vraag of behoefte van een bewoner kan zowel vanuit een actieve bewoner of zelforganisatie komen, als wel vanuit de reguliere hulp- en dienstverlening, dit ter aanvulling of ondersteuning van wat men zelf wil of kan bieden.
Dit kan variëren van een luisterend oor, aandacht voor specifieke vragen of zorgen,  begeleiding bij afspraken met (andere) professionals of instanties, aanvullende ondersteuning tijdens een hulptraject tot het introduceren van bewoners in sociale netwerken en activiteiten in de buurt. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden van de bewoner.

Contact
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Marijke Verdonk (m.verdonk@sw-sl.nl of 06 - 10 28 32 76).