Netwerken op buurtniveau, per doelgroep

Medewerkers van SW-SL zijn netwerkers. Zij verkennen permanent de leefwerelden in de stadsdelen waar SW-SL actief is. Activerende presentie wordt dat genoemd. Op deze manier vangen de SW-SL medewerkers veel signalen op. Zij traceren nieuw potentieel, nieuwe ambities maar ook noden en uitdagingen.

Aan de hand van de methodiek van de “bindingsladder” worden gelijkgestemde organisaties, op buurtniveau en/of voor een specifieke doelgroep, met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld jongeren, oudere migranten, bewoners met inkomensproblemen.
Voor een praktisch voorbeeld waartoe dit kan leiden, verwijzen we door naar het LAB, het Logeerhuis.
 
SW-SL vangt veel op maar niet alles. U kunt ondersteuning van SW-SL inroepen aanvragen in uw ambities om netwerken op buurtniveau in te richten zodat afstemming en samenwerking gerealiseerd wordt.