Kunst en cultuur

Het theaterrestaurant van de Ru Pare heeft een bijzonder veelkleurige programmering. Hieronder een overzicht van de avondvullende programma’s die op dit podium te zien zijn en de verschillende organisaties die hierin samenwerken, te weten Kantlijn, Agora Lettera, Uitgeverij Jurgen Maas/Zem-Zem Magazine en stichting Khorshid. Heb je zelf een idee waarvan je denkt dat het op het podium van de Ru Pare past, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar secretariaat@sw-sl.nl

Revue de Pare is een variété programma waar literaire en culturele tradities elkaar ontmoeten en jong talent een podium krijgt. Revue de Pare wordt drie keer per jaar georganiseerd en gepresenteerd door schrijfster Christine Otten en caberatier Jeffrey Spalburg. Altijd met muzikale begeleiding van Hermine Deurloo. De eerste vijf edities zijn onder andere Ozcan Akyol, Kader Abdolah en Said el Haji te gast geweest. De avond is een mix van literatuur, cabaret, theater en spoken word en altijd schrijft een beloftevolle maker een verhaal dat is geïnspireerd door Nieuw-West. Revue de Pare is een samenwerking tussen Uitgeverij Jurgen Maas, stichting Khorshid, Agora Lettera, Kantlijn en SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam). Een aantal van hen organiseert een eigen evenement op het podium van het Theaterrestaurant. www.revuedepare.nl

Revue de Pare Talent is het jongere broertje (of zusje ) van Revue de Pare. Talent biedt een podium aan talentvolle kinderen en jongeren uit Amsterdam West en Nieuw West. Kinderen van 8 tot 18 jaar krijgen de kans om hun wereld te vergroten en zichzelf van een andere kant te laten zien. Zangers, rappers, dansers, schrijvers, acteurs en muzikanten; Revue de Paré Talent begeleidt talenten in álle kunstdisciplines. www.revuedeparetalent.nl

Uitgeverij Jurgen Maas is een Amsterdamse uitgeverij die zich richt op Nederlandse en vertaalde proza en poëzie en literaire en journalistieke non-fictie. Aandachtsgebieden zijn het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de multiculturele samenleving. De oprichter Jurgen Maas studeerde journalistiek en politicologie en werkte bijna vijftien jaar bij de IKON als radiomaker en presentator. Hij is medehoofdredacteur van het tijdschrift ZemZem en redactielid van de Revue de Pare. http://www.uitgeverijjurgenmaas.nl

Stichting Agora Lettera wil een kweekvijver zijn voor literair talent dat nog onvoldoende tot ontwikkeling komt. En ze wil de passie voor literatuur in Nederland aanwakkeren. Méér schrijven, méér publiceren, méér lezen door mensen die daar nu nog onvoldoende aan toe komen, daar gaat het om. Maar daar blijft het niet bij: ook wil Agora Lettera een brug bouwen tussende gevestigde literaire wereld en bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving die nog onvoldoende worden bereikt met literatuur. http://www.agoralettera.nl

(Stichting) Khorshid is het Perzische woord voor ‘zon’) heeft als doel om door middel van kunst en cultuur een brug te slaan tussen verschillende culturele groepen in Nederland. Khorshid zit in de redactie van Revue de Paré en gebruikt haar netwerk van kunstenaars en makers om deze avonden tot een succes te maken.

Exodus Tijdens de Exodus ontmoetingsavonden nodigen vluchtelingen hun mede-Amsterdammers uit om te komen proeven, luisteren en genieten van hun culturele achtergrond. Door muziek, poëzie, literatuur en eten met elkaar te delen, worden bruggen gebouwd tussen de verschillende culturele groepen die in Amsterdam (Nieuw-West) samenleven. Elke avond nodigt telkens een andere groep nieuwe Amsterdammers hun stadsgenoten uit om een kijkje te nemen in hun wereld. De Exodus ontmoetingsavonden is een samenwerking tussen  de Exodus Crew, stichting Samenwonen-Samenleven, 56Spaces en stichting Ade Eritrea.

Kantlijn is de schrijfgroep van dak- en thuislozen in Amsterdam. Elke maandagmiddag worden er onder professionele begeleiding korte verhalen en gedichten geshreven. Hun poëzie en proza is hard, grappig en ontroerend en wordt driewekelijks gepubliceerd in de Z! krant. Bij Kantlijn worden de deelnemers aangesproken op hun talent en hun ambitie. Twee keer per jaar organiseert Kantlijn een avondvullend programma: Kantlijn Live. Daar dragen de schrijvers van Kantlijn voor uit eigen werk en delen ze het podium met gevestigde schrijvers, de eerste vier edities waren dat Tjitske Jansen, Vonne van der Meer, Suzanna Jansen, Rene Appel en Mensje van Keulen. Met hun werk bieden de Kantlijners het publiek een inkijkje in de wereld van de straat; een wereld die vaak vreemd en ver weg is en tegelijk verrassend herkenbaar kan zijn. www.kantlijn.org