Kantlijn

Kantlijn is een schrijfgroep van dak-  en thuislozen in Amsterdam. Elke week komen ze bij elkaar om onder begeleiding van professionele schrijvers verhalen en gedichten te schrijven: mooi, hard, grappig, ontroerend. Schrijvers van Kantlijn bieden een inkijk in de wereld van de straat; een wereld die vaak vreemd en ver weg is en tegelijk verrassend herkenbaar kan zijn. Schrijven is voor hen een eerste levensbehoefte, het is adem. Het is een manier om orde in de chaos te scheppen en door anderen gehoord te worden.

Ga naar www.kantlijn.org voor meer informatie.