Hulp in de Buurt

Hulp in de Buurt, afgekort tot HIB, is een structuur op wijkniveau van informele zorg en welzijn ten gunste van kwetsbare bewoners. Bij de HIB worden kwetsbare buurtbewoners met steun van medebewoners zelfredzamer (gemaakt). Allerhande (hulp)vragen worden zelf (individueel), samen met andere bewoners (collectief) of in samenwerking met professionele zorg en welzijn opgelost.

De vrijwilligers die bij de HIB zijn betrokken, zijn spreekuurhouders, vertrouwenspersonen, mantelzorgambassadeurs en ervaringsdeskundigen. Daar waar professionele inzet nodig is voor kwetsbare bewoners is deze via de HIB snel en effectief beschikbaar. Informele zorgvrijwilligers vormen geen alternatief voor maar een aanvulling op de professionele inzet.

De spil van de HIB wordt gevormd door wekelijkse inloopspreekuren. Die worden bemenst door wijkbewoners (‘informele zorgvrijwilligers’ genoemd en opgeleid door SW-SL) en gecoördineerd door een professional van SW-SL.

Naast de inloopspreekuren stimuleert de HIB op wijkniveau de afstemming en samenwerking tussen informele en professionele zorg en welzijn; om die reden is de HIB geïntegreerd in de lokale keten(s) van reguliere voorzieningen. De HIB werkt  samen met teams van Samen Doen in de Buurt, de wijkverpleging, algemeen maatschappelijk werk, voorzieningen bij acute noodhulp en juridische dienstverlening. Daarnaast is de HiB ook een plek om op adem te komen en een schakel met welzijnsactiviteiten in de buurt.

De Hulp in de Buurt biedt, met andere woorden, een structuur voor individuele informele zorg gericht op eigen kracht en zelfredzaamheid en biedt tegelijk een structuur voor initiatieven van samen redzaamheid. Initiatieven waarin bewoners samen redzaam zijn, variëren van vrije-tijdsactiviteiten zoals Kletsen en breien tot lotgenotencontact en zelfhulp onder leiding en mentorschap van een ervaringsdeskundige.

In de publicatie 'Hulp in de Buurt, Informele zorg en welzijn in de wijk' leest u meer over Hulp in de Buurt. Deze is hier te downloaden.