Geschiedenis

Samenwonen-Samenleven begon in 2004 als een pilot-project binnen de Protestantse Diaconie in het toenmalige Bos en Lommer. Dat was een tijd waarin groepen bewoners met de rug naar elkaar toe stonden en de spanningen tussen wij en zij hoog opliepen. In 2003/4 waren een aantal Amsterdamse fondsen en de Protestantse Diaconie op zoek naar antwoorden op de vraag hoe in wijken als Bos en Lommer de sociale samenhang versterkt kon worden met inzet van bewoners.

In 2004 bestond de pilot uit het verzamelen van de inzichten, ervaringen en ambities van actieve sleutelpersonen in het toenmalige stadsdeel. Bijna veertig sleutelpersonen werden in dat jaar bevraagd en uitgenodigd een ‘Agenda van de Toekomst’ te ontwikkelen en daar vervolgens zelf uitvoering aan te geven. Deze werkwijze - het verzamelen van de inzichten, talenten, wijsheid en ervaringen uit de wijk, en deze waarderen en ondersteunen en samen een ‘Agenda van de Toekomst’ ontwikkelen en realiseren -  karakteriseert Samenwonen-Samenleven nog steeds. Anno nu wordt dat op een systematische wijze gedaan.

“Helpers helpen waar geen hulp is” zit in het DNA van de organisatie. Sleutelpersonen en actieve bewoners  bevorderen de solidariteit en de sociale samenhang in de wijk door om te zien naar de kwetsbare ander. Helpen waar geen helper is, maakt een wijk een thuis voor alle bewoners. Omdat bewoners omzien naar de ander, wordt de zelfredzaamheid van medebewoners gestimuleerd en de sociale samenhang versterkt. Door het omzien naar de ander te stimuleren is er minder onbehagen en onrust onder de bewoners. Minder eenzaamheid ook.

In 2004 is Samenwonen-Samenleven dus nog een pilot, in 2005 een project. Vanaf 2006 ontwikkelt het project zich, onder de paraplu van de Protestantse Diaconie en met financiering van Amsterdamse vermogensfondsen, tot een programma met eigen werkvormen en werkwijzen. In 2010 worden voorbereidingen getroffen voor verzelfstandiging van het Programma Samenwonen-Samenleven. Op 1 maart 2011 wordt met het lanceren van de werkmethodiek “Van Klacht naar Kracht” de sociale onderneming stichting Samenwonen-Samenleven opgericht.