Basiscursus Vertrouwenspersonen

Deze cursus van acht bijeenkomsten is geschikt voor vrijwilligers die de rol van vertrouwenspersonen reeds vervullen of deze ambieren. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers de basisvaardigheden en kennis aangereikt. Tijdens de cursus wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden en rollenspelen. Na afronding van de basiscursus krijgen de deelnemers een certificaat en kunnen vervolgens doorstromen naar de trainingen en gebruik maken van de coaching en intervisie.

Bijeenkomst 1. Introductie
Kennismaking en introductie. Wat is een vertrouwenspersoon?
 
Bijeenkomst 2. Luisteren zonder oordeel
Vertrouwenspersonen luisteren. Door te luisteren helpen zij de ander zijn verhaal te ordenen, eigen kracht en krachtbronnen te ontdekken en in te zetten en een hulpvraag te formuleren. Luisteren kan de ander al in “zijn kracht zetten”. Luisteren zonder oordeel is de core business van een vertrouwenspersoon. Aandacht wordt besteedt aan je eigen meetlat, ervaringen, oor- en vooroordelen.
 
Bijeenkomst 3. Hulpvraag formuleren en eigen kracht ontdekken
Veel kwetsbare medebewoners hebben een hulpbehoefte maar geen hulpvraag. Vertrouwenspersonen winnen het vertrouwen, hebben tijd en geven vertrouwen zodat de eigen kracht (bronnen) ontdekt worden en de zelfredzaamheid versterkt.
 
Bijeenkomst 4. Gesprekstechnieken
Soms heeft een vertrouwenspersoon te maken met een medebewoners die gebukt gaat onder een opeenstapeling van klachten en problemen. Welke gesprekstechnieken heeft een vertrouwenspersoon dan nodig om orde in de chaos te scheppen. Soms wordt de klacht of het probleem verzwaard door het taboe wat erop ligt. Hoe maakt een vertrouwenspersoon het onbespreekbare bespreekbaar?
 
Bijeenkomst 5. Vertrouwen en geheimhouding
Vertrouwen winnen en vertrouwen geven; dat is kort gezegd de belangrijkste rol van een vertrouwenspersoon. Maar hoe win je dat vertrouwen? Wanneer heeft een vertrouwenspersoon iemand zelf in vertrouwen genomen; wat vond hij prettig en wat minder prettig? Een vertrouwenspersoon werkt in een vertrouwelijke omgeving; daar hoort ook bij dat een vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht heeft.
 
Bijeenkomst 6. Toeleiden naar aansluitende vormen van professionele hulp
Vertrouwenspersonen leren op “hun handen te gaan zitten” en niet de hulpverlener te spelen. Een vertrouwenspersoon is geen redder in nood. Een vertrouwenspersoon leidt toe naar aansluitende voorzieningen en vormen van hulpverlening. Hij is als het ware een intermediair tussen de hulpbehoefte (hulpvraag0 aan de ene kant en het hulpaanbod aan de andere kant.
 
Bijeenkomst 7. Ondersteuning tijdens het “traject”
Kwetsbare medebewoners die “in taject” zitten en vormen van ondersteuning en hulpverlening ontvangen, willen nog weleens tussentijds afhakken. Omdat ze het vertrouwen verliezen, zich onbegrepen voelen, in een andere crisis belanden. Drop out wordt dat genoemd. Vertrouwenspersonen kunnen helpen uitval te voorkomen.
 
Bijeenkomst 8. Nazorg
Naast uitval is terugval een groot probleem. Veel bewoners die professionele hulp ondervangen, het ‘traject’ afronden, vallen weer terug in oude problemen. Als een klant enof client  is” uitbehandeld” wil dat nog niet zeggen dat hij zelfredzaam is, hersteld of voldoende in staat de regie over het eigen leven te herpakken. Vertrouwenspersonen spelen in de nazorg een belangrijke rol; zij helpen terugval te voorkomen.
 
Voorafgaand aan de cursus vindt een intake met de cursusleider plaats. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat en is het mogelijk om vervolgtraingen te volgen waarin dieper wordt ingegaan op specifieke thema's als armoede en inkomensproblemen, verslaving, psychische problemen etc. Klik hier voor een overzicht van alle trainingsmodules.