Ons aanbod

Het aanbod van Samenwonen-Samenleven bestaat uit het basisaanbod en een aantal stadsbrede activiteiten & programma's.

Het basisaanbod bestaat uit:

  • de basiscursus voor vrijwilligers als vertrouwenspersoon;

  • coaching en intervisie van vertrouwenspersonen in de praktijk;

  • deskundigheidstrainingen voor vertrouwenspersonen;

  • advies en ondersteuning op maat ten behoeve van capacity building van vrijwilligersorganisaties (projectontwikkeling, fondsenwerving, vrijwilligersbereid etc) inzake informele welzijn en zorg;

  • verbindingen op buurt en stadsdeelniveau tussen informele welzijn en zorgnetwerken en reguliere instellingen door middel van netwerkbijeenkomsten;

  • verbindingen tussen informele welzijn en zorginitiatieven in de wijken (netwerken, samenwerking);

De hierboven genoemde trainingen worden met enige regelmaat aangeboden. Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar secretariaat@sw-sl.nl.