Armoede en ervaringsdeskundigheid

Armoedeprogramma: Samen Sterk tegen Armoede
Onder de titel Samen Sterk tegen Armoede heeft Samenwonen-Samenleven een programma ingericht voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Mensen die armoede aan de lijve hebben ondervonden en weten wat dat geestelijk, lichamelijk en sociaal met je doet, leren in dat traject hoe ze hun eigen verhaal kunnen inzetten om lotgenoten te ondersteunen en sterker te maken.

Aanleiding
Inzet van ervaringsdeskundigheid rond armoede & sociale uitsluiting is hard nodig. Er is nog steeds een grote kloof tussen de leef- en belevingswereld van mensen die in armoede leven en de ‘systeemwereld’ van professionele hulpverlening. Mensen die geholpen zouden moeten worden door instellingen van zorg en welzijn voelen zich vaak onbegrepen door hulpverleners. Ze voelen zich gevangen zelfs in structuren en protocollen die eerder gebaseerd lijken te zijn op wantrouwen en controle dan een geloof in iemands kracht. En ook hulpverleners lopen tegen de grenzen van eigen ervaring en de administratieve eisen van hun organisaties aan. 

Inhoud
In het programma Samen Sterk tegen Armoede delen ervaringsdeskundigen hun verhalen en ervaring met andere deelnemers; ze leren ze hun eigen verhaal beter kennen en verbreden hun blik op armoede en sociale uitsluiting. Na een training lopen de deelnemers stage in de praktijk. Met de kennis en vaardigheden die ze opdoen, kunnen de ervaringsdeskundigen worden ingezet om mensen in armoede bij te staan op weg naar eigen kracht en hulpverleners te ondersteunen en te adviseren in het bieden van adequate hulp.

Onderdeel van het programma is een stage en inzet in de praktijk. Dat kan binnen de Hulp in de Buurt, de sociale helpdesk voor en door wijkbewoners (een initiatief van Samenwonen-Samenleven), bij partnerorganisaties of bij een zelf in te richten initiatief dat gericht is op het ondersteunen van mensen in armoede.

Kennismakingsworkshop voor professionals
Vanuit het project is inmiddels een kennismakingsworkshop voor professionals opgezet waarin professionals een inkijk in de leefwereld van mensen in generatiearmoede krijgen en handvatten krijgen om te gaan met de kloven tussen de leefwereld van mensen in armoede en die van de professional. De workshop wordt gegeven door een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en een ervaren trainer.

 

Oktober 2016: Samen Sterk tegen Armoede is:

Meer informatie
Wie meer wil weten over het programma, zowel professionals als ervaringsdeskundigen, kan contact opnemen met Marijke Verdonk (m.verdonk@sw-sl.nl).

Partners
Het programma Samen Sterk tegen Armoede is ingericht met steun van vier fondsen, te weten Porticus, R. C. Maagdenhuis, RCOAK en KansFonds.